holimedyk

ul. Targowa 5 42-200 Częstochowa

Rejestracja od poniedziałku do piątku 9:00 – 19:00, w soboty 9:00 – 15:00

Krzemińska02

Lidia Krzemińska

Terapeuta uzależnień i współuzależnień

Wykształcenie, doświadczenie:

 • 1982 – 1987 r. Pielęgniarka Dyplomowana, Liceum Medyczne im. Marii Curie – Skłodowskiej w Zabrzu
 • 1997 – 1998 r. Studium pomocy psychologicznej; Centrum Szkoleń Psychoedukacji – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • 2003 – 2004 r. Instruktor Terapii Uzależnień Centrum Dydaktyczno – Psychologiczne Fundacji „Uwolnienie” w Łodzi
 • 2010 – 2011 r. Licencjat Pielęgniarska; Akademia Polonijna w Częstochowie
 • 2011 – 2013 r. Magister – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja; Uniwersytet Warszawski
 • od 2018 r. Specjalista Terapii Uzależnień i Współuzależnień; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 2019 r. Specjalista leczenia uzależnień behawioralnych; Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • 2019 r. Specjalista pogłębionej terapii uzależnień; Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opatów

Specjalizuje się w:

 • diagnozowaniu uzależnień
 • terapii grupowej i indywidualnej z zakresu terapii uzależnień i współuzależnień

„W życiu można znaleźć miejsce na wszystko – ważne jest jednak co, gdzie i kiedy robimy.”

l.krzeminska@holimedyk.pl