holimedyk

ul. Targowa 5 42-200 Częstochowa

Rejestracja od poniedziałku do piątku 9:00 – 19:00, w soboty 9:00 – 15:00

Sikora02

Aneta Sikora

psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny certyfikat nr 1403

Doświadczenie:

  • Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem – Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży
  • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana De La Salle
  • Strefa Medycyny w Częstochowie
  • Fundacja ” Walczę z SM” w Częstochowie
  • Telefon Zaufani – konsultant
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie
  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” w Częstochowie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Częstochowie
  • Klub Wzajemnej Pomocy AGAPE
  • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie

Wykształcenie:

  • 2022 r. uzyskanie certyfikatu nr 1403 Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego
  • 2022 r. ukończenie Szkoły Psychoterapii Poznwczo – Behawioralnej Uniwersytety SWPS
  • 2019 r. Studia podyplomowe: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym; SWPS Uniwersytet Humianistycznospołeczny w Warszawie
  • 1990 – 1995 r. Magister psychologii, Wydział pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kursy i szkolenia:

  • 2002 – 2003 r. Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach; Instytut Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • 2013 r. Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży; EDU Centrum CBT
  • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń osobowości borderline A. Freemana; Ośrodek „Poza Schematami”
  • Zastosowanie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami; Ośrodek „Poza Schematami”
  • Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia; Ośrodek „Poza Schematami”
  • Coaching w praktyce w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; JCS Szkolenia
  • Narzędzia w pracy coacha; JCS Szkolenia
  • Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego; Fundacja Dzieci Niczyje
  • Program edukacyjny dla nauczycieli w dziecinie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym dewiacjom społecznym, Studium Profilaktyki Uzależnień; „PROPED” Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
  • Szkolenie „Karty oceny rozwoju psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia; KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  • Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter – 3; Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS – 3; Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC – V; Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne Skala Intelignecji Stanford – Binet – 5
  • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju IDS; Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Zasady stosowania i interpretacji MMPI – 2; Centrum Szkoleń Psycholgoicznych Academia Psyche w Krakowie
  • Szkolenie dla mediatorów; Ośrodek mediacji, integracji i komunikacji społecznej „Impuls” w Częstochowie
  • Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dla dzieci; Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie
  • Szkolenie dla realizatorów programu: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, szkolenie w formie warsztatów umiejętności wychowawczych prowadzone na podstawie A. Faber i E. Mazlih „Jak mówić żeby dzieci nad słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”; Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, dla Profesjonalistów
  • Kurs doskonalający dla realizatorów Programu „Szkołą dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych na postawie A. Faber i E. Mazlih „Jak mówić do nastolatków, aby słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Macierz
  • „Komunikacja w praktyce” – warsztaty oparte na psychologii komunikacji, dynamice grupowej z elementami psychodramy J. L. Moreno; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Macierz
  • Czy to na pewno autyzm czy może zaburzenia posttraumatyczne?; UJD w Częstochowie
  • Wybrane metody wzmacniania więzi rodzic – dziecko; UJD w Częstochowie
  • Przemoc wobec dzieci: rozpoznawanie symptomów i podejmowanie interwencji; Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie dla specjalistów; Gabinet Psychologiczny Michał Naczyński
  • Konferencja: Dobre rozwiązania na trudny czas czyli ciąg dalszy o wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
  • Konferencja: Kryzys a budowanie kompetencji dla dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim; Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
  • Konceptualizacja i terapia problemów z kontrolą i regulacją emocji; Akademia Psychoterapii INTER EGO

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:

  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych
  • zaburzeń odżywiania
  • sytuacjach kryzysowych

Pacjenci: młodzież od 12 r.ż., dorośli

„Zależy mi, aby człowiek, z którym nawiązuje relację terapeutyczną miał przeświadczenie, że jesteśmy tacy sami, obydwoje borykamy się z różnymi trudnościami, mamy wzloty i upadki. Pomagając mu staram się być ekspertem od terapii, ale to pacjent/klient jest ekspertem od swojego życia. Jeśli zechcę mogę mu towarzyszyć, wspierać go w osiąganiu jego celów w zgodzie z wartościami wg których chce żyć.”

a.sikora@holimedyk.pl