holimedyk

ul. Targowa 5 42-200 Częstochowa

Rejestracja od poniedziałku do piątku 9:00 – 19:00, w soboty 9:00 – 15:00

Małgorzata Dominik

Małgorzata Dominik

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Doświadczenie:

 • NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica w Częstochowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu
 • Śląski Ośrodek Adopcyjny, Oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie
 • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu
 • Oddział Dzienny Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
 • ,,SYSTEMA” Pracownia Psychologii i Psychoterapii w Sosnowcu
 • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 • Świetlica Terapeutyczna w Katowicach
 • Wojewódzkie Centrum Terapeutyczno-Opiekuńcze w Częstochowie
 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

Wykształcenie:

 • 2018 – 2022 r. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach, Psychologia, magister
 • 2006 – 2010 r. Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, całościowy Kurs Psychoterapii
 • 1992 – 1997 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Pedagogika resocjalizacyjna, magister

Szkolenia i kursy:

 • Spotkanie, zasoby, proces – cykl szkoleniowy mający na celu poznanie praktycznych aspektów pomocy psychologicznej
 • Metody pracy psychologicznej dla osób po traumatycznych wydarzeniach życiowych
 • ABC pomocy ofiarom przemocy i nadużyć seksualnych
 • Systemowe rozumienie rodziny
 • Terapia rodzin – cykl szkoleniowy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przemoc w rodzinie
 • Metody aktywne w terapii grupowej
 • Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży
 • Problematyka zaburzeń więzi u dzieci
 • Zrozumieć dziecko z zaburzeniami więzi
 • Nadpobudliwość psychoruchowa – terapia
 • Zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym u dzieci osieroconych. Fetal Alkohol Syndrom (FAS)

Specjalizuje się w:

 • kryzysach rodzinnych, problemach dot. relacji między członkami rodziny np. trudności w komunikacji, konflikty
 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach depresyjnych
 • zaburzeniach osobowości
 • trudnościach w relacjach interpersonalnych
 • sytuacjach kryzysowych
 • kryzysach i trudnościach w związku

Pacjenci:

 • psychoterapia indywidualna – dorośli, młodzież od 14 roku życia
 • psychoterapia rodzin – bez ograniczeń wiekowych

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

„W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie jakość obecności: słuchanie z uważnością, szczere zainteresowanie, empatia, akceptacja osoby takiej, jaką jest, by mogła powiedzieć prawdę o własnych doświadczeniach, mieć nadzieję, rozwijać się i zmieniać.”

m.dominik@holimedyk.pl